MATRÍCULA

A continuació els facilitem la documentació necessària per a matricular als seus fills/filles al nostre centre.
Recorden que han de signar la documentació els 2 progenitors i ordenar-la tal i com s’indica.

Gràcies!

A continuación, les facilitamos la documentación necesaria para matricular a sus hijos/as en nuestro centro.
Recordad que han de firmar la documentación los 2 progenitores y ordenarla tal y como se indica.

¡Gracias!

📄 Guia de Matriculació 2021 – 2022 / Guía de Matriculación 2021 – 2022

📄 Relació Edat– Curs 2021 – 2022 / Relación Edad – Curso 2021 – 2022

🔗 Sol·licitud d’Admissió TELEMÀTICA / Solicitud de Admisión TELEMÁTICA

📄 Sol·licitud Infantil 2020-21 / Solicitud Infantil 2020 – 21

📄 Sol·licitud Primària 2020-21 / Solicitud Primaria 2020 – 21

📄 Sol·licitud d’Ensenyament de Religió o Valors / Solicitud Religión o Valores

📄 Autoritzacions Fotos / Autorizaciones Fotos

📄 Eixides Locals / Salidas Locales

📄 Plantilla Ordenar Documentació / Plantilla Ordenar Documentación

📄 Exemple Ordenar Documentació / Ejemplo Ordenar Documentación

 

ℹ️ Més Informació… / Más información…