Benvinguts al CEIP Sant Rafael!

Tots sabem que l'educació ha de ser el resultat d'una estreta col·laboració entre l'escola i la família. Per això ens posem a la vostra disposició, i per això hem creat aquest portal web, per a establir eixa col·laboració mútua indispensable per aconseguir qualsevol objectiu relacionat amb la formació dels nostres xiquets i xiquetes.
En aquest espai web trobareu les novetats del nostre centre, informació administrativa i de secretaria, formes de contactar amb nosaltres, informació sobre el menjador, webs d'interés...

Benvinguts! Passeu, passeu!

Conéixer la nostra escola

El CEIP Sant Rafael ha estat situat al casc antic de la Nucia des de la seua edificació en l'any 1955.
El considerable augment de la població fa que el centre s'haja d'ampliar, de manera que en setembre de 2002 s'inaugura un nou edifici del Sant Rafael en l'actual ubicació, carrer Ermita, 100.
La Nucia és una localitat valencianoparlant, encara que l'augment demogràfic dels últims anys ha incrementat la presència del castellà.
El centre està constituït per una plantilla de Mestres definitius en un 90%. Aquesta situació li confereix una gran estabilitat a l'equip pedagògic.
Les etapes educatives que impartim en el CEIP Sant Rafael són el segon cicle d'Educació Infantil (3 a 5 anys) i l'etapa de Primària (6 a 12 anys). Les dues etapes estan organitzades en tres línies (A-B-C).
El centre consta de 9 aules d'educació Infantil i 19 de Primària.
També disposem de Gimnàs per a Primària i un aula de Psicomotricitat per a l'etapa Infantil, pistes esportives, aula de Música, Biblioteca escolar, aula d'Informàtica, dues aules de Pedagogia Terapèutica, aula de Logopèdia, gabinet d'atenció Psicopedagògica, Hort escolar i Sala d'Audiovisuals, que també funciona com a sala d'usos múltiples.


¡Bienvenidos al CEIP Sant Rafael!

Todos sabemos que la educación debe ser el resultado de una estrecha colaboración entre la escuela y la familia. Por eso nos ponemos a su disposición, y por eso hemos creado este portal web, para establecer esa colaboración mutua indispensable para alcanzar cualquier objetivo relacionado con la formación de nuestros niños y niñas.
En este espacio web encontrará las novedades de nuestro centro, información administrativa y de secretaría, formas de contactar con nosotros, información sobre el comedor, webs de interés ...

¡Bienvenidos! ¡Pasad, pasad!

Conocer nuestra escuela

El CEIP Sant Rafael ha sido situado en el casco antiguo de La Nucía desde su edificación en 1955.
El considerable aumento de la población hace que el centro tenga que ampliar, por lo que en septiembre de 2002 se inaugura un nuevo edificio del Sant Rafael en la actual ubicación, calle Ermita, 100.
El centro está constituido por una plantilla de Maestros definitivos en un 90%. Esta situación le confiere una gran estabilidad al equipo pedagógico.
Las etapas educativas que impartimos en el CEIP Sant Rafael son el segundo ciclo de Educación Infantil (3 a 5 años) y la etapa de Primaria (6 a 12 años). Ambas etapas están organizadas en tres líneas (A-B-C).
El centro consta de 9 aulas de educación infantil y 19 de primaria.
También disponemos de GimnasiConocer nuestra escuelao para Primaria y un aula de Psicomotricidad para la etapa Infantil, pistas deportivas, aula de Música, Biblioteca escolar, aula de Informática, dos aulas de Pedagogía Terapéutica, aula de Logopedia, gabinete de atención Psicopedagógica, huerto escolar y sala de Audiovisuales, que también funciona como sala de usos múltiples.