ETAPES

En aquest apartat trobarà els diferents nivells impartits, així com l'accés a la plataforma digital que s'utilitze per a compartir material amb les famílies.

Recorde que per a contactar amb el professorat, pot fer-ho de manera senzilla a través de la "Web família", enviant un missatge al mestre/a.