Menjador

Projecte educatiu del menjador

El menjador escolar és un servei complementari de caràcter opcional, que a més de garantir l'adequada alimentació de l'alumnat aspira a oferir un temps de relaxació, de relació, de comunicació i d'aprenentatge.

Pretenem que els xiquets i xiquetes visquen el menjador com un espai on poden menjar, però alhora on el poden passar en gran: compartint jocs, interessos, moments de relaxació, de creació, d'ajuda compartida, que són imprescindibles en el seu desenvolupament.

Diàriament s'informarà les famílies de com han menjat els alumnes usuaris del servei a través de l'APP. Aquesta opció està disponible per a l'alumnat d'infantil, 1r, 2n i 3r de primària.

Trimestralment els monitors / as emetran un informe per a les famílies, de l'evolució de l'alumne/a.

Coses a tindre en compte

  • Quan un alumne / per motiu de salut, al·lèrgies,... no poden prendre alguns aliments, la família haurà de notificar-ho per escrit acompanyat de l'informe mèdic corresponent.
  • L'alumne / al fet que per motius religiosos no pot prendre determinats aliments, la família haurà de notificar-lo per escrit.
  • En el cas de necessitar dieta, s'haurà de comunicar a les 9 h. en la conserge
  • L'alumne fix que vaja a absentar-se del centre durant el matí però vaja a acudir al menjador, haurà de comunicar-lo al centre fins a les 9.30 del matí o el dia d'abans. Els alumnes que acumulen durant el curs escolar 3 retards (entrar després de les 9.05 h, encara que s'avise) suposarà no poder fer ús del menjador els següents retards. Es notificarà per escrit cada retard.

Horaris de menjador

Setembre i juny De dilluns a divendres de 13h a 15h. D'octubre a maig De dilluns a dimecres de 12.30 a 15h. Dijous i divendres de 13.15 a 15:15h. En nombre màxim de places de menjador és de 350 per a alumnat d'infantil i primària. Per a oferir aquestes places s'organitzaran 2 torns: De dilluns a dimecres El 1r torn de 12.30 a 13:30h. El 2n torn de 13.40 a 14:40h. Dijous i divendres El 1r torn de 13.15 a 14:00h. El 2n torn de 14.15 a 15:00h.

L'horari d'atenció a les famílies de l'encarregada de menjador és dilluns de 12.30 - 13.30 h.

Altes i baixes

L'alumnat que vol fer ús del servei de menjador ha de sol·licitar en el termini que estableix la direcció del centre. Emplenar la fitxa d'alta.

Al costat del full d'inscripció la família haurà d'aportar fotocòpia d'un compte bancari actiu, per a domiciliar el rebut. En cap cas podrà pagar en efectiu en el centre.

Quan es done d'alta com a usuari del servei signarà un document-contracte en el que s'accepten les normes de funcionament i gestió del menjador.

Els comensals habituals comunicaran la seua BAIXA el dia que no mengen en el col·legi. SI es donen de baixa durant el curs escolar suposarà la BAIXA DEFINITIVA el menjador i si volen incorporar-se posteriorment serà en condició d'eventual si hi ha places.

Dies solts

Existeix la possibilitat de fer ús del servei dies solts, després d'haver rebut la corresponent autorització per part de la direcció del centre i tindre emplenada la fitxa del menjador, sempre que hagen places disponibles. En consergeria es portarà un registre del nombre de places disponibles en cada torn i les famílies el notificaran per a apuntar-se. Una vegada sol·licitades les places disponibles (eventuals) ningú més es podrà apuntar en el registre per a aqueix dia.

El present curs escolar, a causa de la situació sanitària,  l'organització i el funcionament del menjador ha canviat de manera significativa, ja que els alumnes d'infantil mengen a les seues aules i la resta de grups s'organitzen seguint les instruccions sanitàries corresponents.

 

Activitats mensuals i menú

Menú Juny

Bosc encantat de Serunión:

Enguany volem tindre un regal molt especial amb tots els nostres comensals que reflectisca l'efecte de tot el nostre esforç que hem anat treballant a través dels diversos projectes: UNA PLANTACIÓ DE MÉS DE 270 ARBRES a Yátova (València) en el que batejarem com el bosc de Serunion, un espai que a més contribueix a la inclusió de persones amb diversitat funcional, ja que aquest espai és gestionat per CAMPUS DIVERSIA amb un centre especial d'ocupació que dona oportunitat d'inserció laboral a un grup que s'encarreguen de la gestió i treball de la zona.

I perquè tots els nostres alumnes i alumnes puguen presumir d'això, els regalarem la polsera simbòlica de l'acció perquè puguen contar que el seu col·legi té arbres en un bosc molt especial, que a més contribueix a una gran labor social.