Aneu a la barra d'eines

TIC

La introducció de les TIC en el nostre centre no és un procés recent. Des de l’aparició dels primers ordinadors sembre hi ha hagut mestres i mestres que s’han interessat i utilitzat mitjans tecnològics en la docència. Però en aquests últims anys, la ràpida evolució de les eines TIC, els canvis que s’han produït en la nostra societat i la publicació de noves lleis educatives han sigut decisives a l’hora de generalitzar el seu ús didàctic a l’aula.

Així doncs, en el preàmbul de la LOMCE s’esmenta que la llei considera essencial l’adquisició de les competències clau per a l’aprenentatge permanent. En aquest sentit, la competència digital, implica la utilització habitual de les TIC com a mitjans tècnics.

En aquesta direcció, el nostre centre educatiu ha fet grans esforços per a proporcionar els mecanismes d’alfabetització digital necessaris per a els/les docents així com la creació de dues aules específiques, una d’informàtica per a educació primària i una altra aula del futur per a educació infantil. A més s’han creat nous espais a les aules ordinàries per a acostar a l’alumnat les TIC, renovant i adequant les infraestructures de telecomunicacions necessàries perquè aquest acostament siga una realitat.

De forma resumida podem dir que la integració de les TIC a l’aula fa referència al fet que:

  1. Contribuïsca a la sensibilització i promoció de l’educació com a pilar bàsic d’una nova societat, basada en l’ús racional dels recursos disponibles i la consciència solidària.
  2. Promoga el seu ús en l’educació com un mitjà i no com una fi en si mateix.
  3. Facilite l’aprenentatge a l’alumnat sense distinció d’edat, sexe, raça, condició i contribuïsca a la integració de l’alumnat immigrant.
  4. Facilite l’aprenentatge als alumnes, que per motius de salut, no poden assistir regularment a les classes presencials.
  5. Contribuïsca no sols a l’alfabetització digital de l’alumne, sinó també al seu desenvolupament personal.
  6. Contribuïsca a constituir en el Centre educatiu una comunitat educativa formada per professors, alumnes i pares, que facilite la comunicació entre ells i agilite el flux d’informació d’interés per a tots ells.

 

Gestió d'incidències TIC

Cumplimenta el següent formulari per tal d'enviar incidència informàtica
  • Aquest camp només és per validació i no s'ha de modificar.