Curs a distància. Innovant en educació formal II. L’aprenentatge servei

L’aprenentatge-servei ens anima a aprendre prestant un servei a la nostra comunitat. A través d’aquesta formació es coneixeran els fonaments teòrics d’aquesta metodologia, s’atendrà als seus aspectes socials i morals i s’aprendrà a dissenyar un projecte d’aprenentatge servei a l’entorn del centre educatiu.

[INSCRIPCIÓ]