Curs a distància. Els problemes d’Integració Sensorial en la infància. Com ajudar des de l’aula

Els problemes d’integració sensorial són una realitat de les aules d’infantil i primària. Trobem publicacions en les quals s’afirma que els Trastorns del Processament Sensorial (TPS) podrien donar-se entre un 5% i un 16% de l’alumnat en edat escolar (Owen, J. i col. 2013), sense altre diagnòstic associat. Quan incluem menors amb diversitat funcional, com en el cas de l’autisme, aquest percentatge es veu notablement incrementat.

Quan es dona un TPS el sistema nerviós centralno és capaç d’interpretar i organitzar adequadament les informacions captades pels diversos òrgans sensorials del cos. Tampoc pot analitzar i emprar l’esmentada informació adequadament per entrar en contacte amb l’ambient i respondre eficaçment als múltiples estímuls de l’entorn (Beaudry, I. 2006).

Les dificultats associades poden anar des d’una descoordinació psicomotriu, fins a problemes relacionats amb l’alimentació, el comportament o el rendiments escolar, passant per inseguretat envers situacions de desequilibri o rebuig a manipular determinades textures, entre moltes altres.

Aquest curs pretén ajudar els docents a identificar i reflexionar sobre determinats comportamets del seu alumnat, arribant a comprendre’ls des d’una mirada sensorial, i no sols a un nivell merament conceptual. La proposta formativa inclou nombroses dinàmiques que permetin a les persones participants posar-se en la pell dels infants que tenen certs TPS. A més a més, compartirem nombrosos recursos i estratègies per a ser aplicats en el context escolar i familiar

[INSCRIPCIÓ]