S’ajornen, fins a nova comunicació, totes les accions formatives de caràcter presencial organitzades pels CEFIRE

Seguint instrucccions del subdirector general de formació del professorat, s’adjunta el comunicat del SAEFP on posa el següent:

La situació generada per l’expansió del coronavirus COVID-19 està suposant l’adopció de mesures de contenció extraordinàries per part de les autoritats de salut pública (Ministeri de Sanitat i Conselleries de Sanitat de les comunitats autònomes).

Una d’aquestes mesures fa referència als cursos, jornades, congressos i altres activitats formatives. Per tot això, us comunique que s’ajornen, fins a nova comunicació, totes les accions formatives de caràcter presencial organitzades pels CEFIRE. En les accions formatives semipresencials es mantindrà la part que es fa en línia.

D’altra banda, us recordem la necessitat que adopteu les mesures necessàries per a disposar del material (sabó, tovalloles de paper…) per a la higiene personal i col·lectiva de totes les persones que treballen en el CEFIRE.

Us agraïm, una vegada més, la vostra col·laboració en el compliment d’aquestes mesures, preses en circumstàncies excepcionals i que únicament pretenen resoldre al més prompte possible la situació que està provocant l’expansió del COVID-19.

Una salutació,

Miguel Soler Gracia

El secretari autonòmic d’Educació i Formació Professional