Pla Anual de Formació del Professorat 2020-2022

Elaboració i gestió del programa anual de formació (PAF) per als centres educatius

Programa d’Activitats Formatives 2020/2021. Llistats provisionals

  • Teminis

Els centres reflectiran el PAF en la seua PGA abans del tancament del període establit per a l’aprovació d’aquest document. El periode finalitza el 30/11/20.

  • Tramitació telemàtica:

– Accés al tràmit «Programa anual de formació» (enllaç al tràmit en ITACA3): Accés al tràmit «Programa anual de formació»

– El/la CFC accedirà al tràmit i elaborarà el PAF. Per accedir al tràmit, caldrà que previament l’equip directiu l’haja gravat en ITACA com a coordinador/a de formació de centre: Manual de tramitació del «Programa anual de formació» (PAF)-perfil CFC

– La secretaria del centre accedirà al tràmit, certificarà i presentarà el PAF: Manual de tramitació del «Programa anual de formació» (PAF)-perfil secretaria del centre 

  • Centres sense accés a ITACA

El/la CFC descarregarà el document: «Sol·licitud del Programa anual de formació». Una vegada emplenat i signat, l’escanejarà i enviarà al correu gestio_paf@gva.es.

Modalitats formatives incloses en el PAF

1. Projectes de formació en centres, grups de treball i seminaris

Convocades per Resolució de 28 de juliol, de la Secretaria Autonòmica d’Educació i Formació Professional (DOGV Núm. 8871 / 31.07.2020)

2. Altres

Proposades al CEFIRE de referència quan es consideren necessàries, tenint en compte l’oferta formativa general de la Conselleria, l’oferta pròpia del CEFIRE i els PFC, grups de treball i seminaris aprovats. El CEFIRE estudiarà la seua viabilitat.

Formació per a coordinadores i coordinadors de formació dels centres educatius

1.Cada CEFIRE convocarà reunions informatives dirigides als CFC dels centres de la seua zona d’influència.

2.Totes les persones que desenvolupen aquesta tasca hauran de realitzar el curs de formació inicial convocat des dels CEFIRE.