Coneix el nostre equip

Bea_1800c

Beatriz Santamaria Escolano

Direcció, gestió de centres i qualitat

Mila_1800c

Mila García Pla

Àmbit Plurilingüisme

Ismael_1800c_luz

Ismael Lozano Torrella

Àmbit Artísticoexpressiu

Duli_1800c

Duli Baustista Mora

Àmbit Educació Infantil

Vicente_1800c

Vicente Destruels Moreno

Àmbit Competència digital docent

Loli_1800c

Loli López Carrión

Àmbit Inclusiva i transició entre etapes

Paco_1800c_luz

Francisco Alonso Garijo

Àmbit científic

Javi_1800c

Francisco Javier Jiménez Valero

Àmbit Formació de persones adultes

Created with GIMP

Jose Moros García

Àmbit Artísticoexpressiu

Encarna_1800c

Encarna Taberner Perales

Àmbit Educació Infantil

Manolo_1800c

Manuel Aranda Banda

Àmbit Competencia digital docent

Gemma_1800c

Gemma Morales Cañizares

Àmbit Inclusiva i transició entre etapes

Jaime_1800c

Jaime Soler Parra

Àmbit científic

MA_1800c

Miguel Ángel Carmona Plaza

Àmbit Humanístic i social