Edusalut. IV Jornades de la salut: L’alimentació

Els objectius d’aquestes jornades són:

  • Conèixer els fonaments d’una alimentació equilibrada i saludable.
  • Valorar les conseqüències per a la salut de l’alimentació inadequada.
  • Conèixer els principis bàsics de la higiene i la correcta manipulació dels aliments.
  • Proporcionar estratègies i recursos didàctics per a treballar els temes d’alimentació i nutrició en l’aula.
  • Promoure l’educació per a la salut i la seua integració transversal en el currículum escolar.
  • Transformar una escola, que ha de ser saludable, en una altra que intente ser promotora de la salut.
  • Prevenir els transtorns de l’alimentació entre l’alumnat.

Continguts de la Jornada

Obesitat infantil
Estudi Antropomètric a l’educació primària