Pla Anual de Formació del Professorat 2019-2020

Elaboració i gestió del programa anual de formació (PAF) per als centres educatius

  • Teminis

  1. Els centres reflectiran el PAF en la seua PGA abans del tancament del període establit per a l’aprovació d’aquest document.
  2. No obstant això, s’estableix com a període d’ompliment del PAF, per via telemàtica, des del 11/11/19 fins al 15/12/19.
Accés al tràmit «Programa anual de formació» (enllaç al tràmit en ITACA3)
  1. El/la CFC accedirà al tràmit i elaborarà el PAF. (Per accedir al tràmit caldrà que l’equip directiu l’haja gravat en ITACA com coordinador/a de formació de centre).
  1. La secretaria del centre accedirà al tràmit, certificarà i presentarà el PAF.
  • Centres sense accés a ITACA

El/la CFC descarregarà el document: «Sol·licitud del Programa anual de formació»
Una vegada omplit i signat, l’escanejarà i enviarà al correu gestio_paf@gva.es.

Modalitats formatives incloses en el PAF

  1. Projectes de formació en centres, grups de treball i seminaris
Convocades per Resolució de 4 de novembre, de la Secretaria Autonòmica d’Educació i Formació Professional (DOGV Núm. 8673 / 08.11.2019)
  1. Altres
Proposades al CEFIRE de referència quan es consideren necessàries, tenint en compte l’oferta formativa general de la conselleria, l’oferta pròpia del CEFIRE i els PFC, grups de treball i seminaris aprovats. El CEFIRE estudiarà la seua viabilitat.

Formació per a coordinadores i coordinadors de formació dels centres educatius

  1. Cada CEFIRE convocarà reunions informatives dirigides als CFC dels centres de la seua zona d’influència.
  2. Les persones que desenvolupen aquesta tasca per primera vegada hauran de realitzar el curs de formació inicial convocat des dels CEFIRE.