Visita a l’Aula Transformadora del CEIP Comarcal l’Alfàs de Pefreguer

L’Aula Transformadora del CEFIRE d’Alcoi té visites durant les setmanes perquè els i les docents puguen conéixer i tindre una xicoteta formació del projecte. En aquest cas vos mostrem una xicoteta part del CEIP Comarcal L’Alfàs de Pedreguer.

La innovació, adaptable a cada realitat, es centra en la implantació de metodologies d’ensenyament i aprenentatge competencial, aprofitant al màxim la tecnologia educativa i els espais disponibles.