Entorn i pedagogia urbana per a l’aprenentatge de la ciutadania adulta

Benvingudes i benvinguts a Entorn i pedagogia urbana per a l’aprenentatge de la ciutadania adulta, una formació artística, que mitjançant recursos bàsics i a l’abast de tothom, serveix als docents de pont cap una visió holística i humanística de l’aprenentatge al llarg de la vida i que poden compartir amb el seu alumnat adult.

Durant dues sessions presencials (28 d’octubre i 18 de novembre) i una en la plataforma Aules, el professorat dels centres de formació de persones adultes treballarà de la mà de Verónica Ribes i Joan-Lluís Monjo (professors del CFPA Paulo Freire d’Alacant) les possibilitats d’aprofitar el medi urbà com a context per a desenvolupar la creativitat artística, específicament mitjançant el dibuix i l’escriptura. No cal que les persones participants tinguen coneixements específics ni de pintura ni de creació literària. L’objectiu del taller és precisament desplegar les competències personals envers les mirades artístiques que aplega l’entorn més proper i que sovint romanen ocultes o passen inadvertides.