I PER ALS MÉS MENUTS?

Ja són moltes els veus que han indicat que l’educació online no pot ser el trasllat dels classes presencials a la modalitat online. L’ensenyament a distància te uneixes característiques pròpies, ben distintes de l’ensenyament presencial i requereixen d’una sèrie de prerequisits i competències d’autoaprenentatge que els més menuts de la casa encara no han desenvolupat.

Als etapes d’educació infantil i primària, l’accés a l’educació en aquest període de confinament dependrà del suport específic que els menuts i els menudes reben dels seues famílies. És per aquesta raó que calç dissenyar un pla de suport personalitzat per a cada xiquet i xiqueta tenint com a punt de partida la situació particular familiar. L’objectiu és  donar suport als famílies perquè puguen ajudar els menuts a accedir a l’educació i augmentar els possibilitats d’aconseguir els objectius bàsics plantejats.

És per això que a continuació és proposen algunes breus orientacions per dur aquesta difícil i dura taverna a terme.

 1. Dissenya i adapta els plans de suport de l’aprenentatge a la situació de cada família.
  • Dedica un temps per conèixer els famílies de la teua tutoria, saber de quins dispositius compten, quin temps “d’escola” han organitzat  a casa, ofereix plantilles per establir blocs de temps que ajuden als famílies a organitzar-es, pregunta quines són els inquietuds i pors dels famílies pel que fa a l’educació i sempre calç que tingues presents els necessitats familiars.
  • Intenta esbrinar quin tipus d’activitats poden fer els famílies tot ajuntes i que t’ajuden a dissenyar el teu pla de treball.
 2. Prepara el pla de treball per a l’alumnat
  • Planteja’t quins són els objectius bàsics que vols que treballe el teu alumnat. Aquests han de ser prioritaris i han d’estar clarament organitzats.
  • El pla de treball ha de ser senzill, assumible, amb material adequat i accessible i flexible. Recorda que als cases s’estan vivint situacions complexes i no tots els dies són iguals.
  • Planteja activitats opcionals.
  • Fes servir vídeos curts on presents els objectius que és pretenen aconseguir en cada bloc de treball.
  • Si sou distints professionals calç que la forma de comunicació seguisca única i queno és facen servir distintes plataformes o aplicacions.
  • Seguix la norma de “menys és més”
 3. Dedica temps a estar en contacte amb els famílies i fer un seguiment.
  • Una telefonada, correu electrònic o videoconferència adobe per setmana amb l’alumnat de la teua tutoria i els seues famílies és clau per poder donar un bon acompanyament.
  • Recorda que has d’adaptar el llenguatge que utilitzes. Assegura’t que seguisca accessible i que no done lloc a errades o a interpretacions no adequades.
  • Pregunta als famílies sobre el seguiment del pla de treball, on han trobat problemes, quins objectius és van aconseguint, etc.
 4. Ajuda als famílies a crear una rutina diària que puga ser adequada a cada situació.
 5. Facilita als famílies mecanismes per poder monitoritzar el progrés
 6. Si hi ha disponibilitat intenta dedicar un dia per setmana a treballar amb el grup classe tot junt.
  • Són diverses opcions els que pots fer: videoconferències, unir salutacions o dibuixos que l’alumnat et faça arribar i lliurar a la resta de companys de la classe, etc.