INCLOU-T: programa formatiu per a la inclusió d’alumnat amb discapacitat en les classes d’Educació Física. València.

23AE96IN063 – INCLOU-T: programa formatiu per a la inclusió d’alumnat amb discapacitat en les classes d’Educació Física. Lloc de realització: València.

El curs és semipresencial. La primera i última sessió (11 i 30 de maig) són via Teams (síncrones a distància). La resta de sessions (16, 18, 23 i 25 de maig) són presencials en València (lES Benicalap).

Informació i inscripcions clica ací

OBJECTIUS //

 • Entendre el concepte d’inclusió com a participació significativa de l’alumnat en educació física.
 • Sensibilitzar-se cap a diferents tipus de discapacitat i severitats.
 • Conéixer els principis bàsics per a la inclusió d’alumnat amb Trastorns del Neurodesenvolupament (Discapacitat Intel·lectual, Trastorn de l’Espectre Autista, etc.)
 • Conéixer els principis bàsics per a la inclusió d’alumnat amb discapacitat física
 • Conéixer els principis bàsics per a la inclusió d’alumnat amb discapacitats sensorials (i.e., visual i auditiva).
 • Familiaritzar-se amb divers material adaptat i el seu ús per a potenciar la participació de l’alumnat amb discapacitat.
 • Compartir i experimentar bones pràctiques dins de l’aula d’educació física.

CONTINGUTS //

 • Sensibilització cap a la discapacitat a l’aula d’educació física.
 • Organització i estratègies bàsiques per al disseny d’activitats inclusives en educació física.
 • El continu de la inclusió i factors a considerar per a la seua implementació.
 • Diferències i característiques de diferents trastorns del Neurodesenvolupament (TND). Principis per al disseny de tasques inclusives per a alumnes amb TND. Conéixer recursos materials per al col·lectiu amb TND amb major severitat: Special Olympics.
 • Tipus de discapacitat física i principis d’adaptació per a dissenyar tasques inclusives i segures.
 • Tipus de discapacitat sensorial i els principis d’adaptació per a dissenyar tasques inclusives i segures.
 • Esports específics i paralímpics en el currículum d’educació física.

PONENTS //

Raúl Reina Vaíllo

 • Doctor en Ciències de l’Activitat Física i l’Esport. Màster Europeu en Activitat Física Adaptada per la Katholieke Universiteit Leuven (Bèlgica).
 • Catedràtic de la Universitat Miguel Hernández d’Elx (UMH) en Activitat Física Adaptada i Esport Inclusiu i Paralímpic.
 • Creador del programa formatiu Inclou-T. Director de la Comissió de Classificació del Comité Paralímpic Espanyol.
 • Classificador Internacional de Paraatletismo i Futbol per a persones amb Paràlisi Cerebral.

Alba Roldán

 • Doctora en Ciències de l’Activitat Física i l’Esport. Màster Internacional en Activitat Física Adaptada per la Katholieke Universiteit Leuven (Bèlgica).
 • Professora de la Universitat Miguel Hernández en Activitats Físiques Adaptades en els Graus en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport i en Teràpia Ocupacional.
 • Secretària de la Càtedra de Discapacitat Intel·lectual i Ocupabilitat TEMPE-APSA.

Isabel Cornejo

 • Diplomada en activitat física per a persones amb discapacitat física i sensorial (Universitat Finis terrae, Xile).
 • Màster en neuro-rehabilitació (Universitat, Andrés Bello, Xile) i en Rendiment esportiu i Salut (Universitat Miguel Hernández, Espanya).
 • Fisioterapeuta en el programa d’activitat física adaptada, esports i rehabilitació, de l’Institut Nacional de rehabilitació Pedro Aguirre Cerda (INRPAC).
 • Membre de la Societat Xilena d’Activitat Física Adaptada (SOCHIAFA).
 • Estudiant de doctorand en la UMH i clasificadora internacional de futbol per a persones amb paràlisi cerebral.

Matías Henríquez

 • Diplomat en activitat física en persones amb discapacitat física i sensorial i Màster en Ciències de la Salut (Universitat Finis terrae, Xile).
 • Coordinador programa d’activitat física adaptada, esports i rehabilitació, de l’Institut Nacional de rehabilitació Pedro Aguirre Cerda (INRPAC).
 • Manager de classificació en la International Federation of Cerebral Palsy Football. Estudiant de doctorand en esport i salut en la UMH.

Formació finançada per la Unió Europea – NextGenerationEU //