Curso Implementing CLIL in P.E. (València)

CURSOS

Formación semipresencial 18TO10EP005 – Implementing CLIL in Physical Education. Implementar CLIL en Educación Física – (Dídac Botella)

MATERIALES

 Metodologia TPR: Introducció de l’anglès a l’àrea d’EF

 Article: Característiques de l’aprenentatge integrat  de continguts d’EF i Llengua estrangera

 Materials polivalents

 Vocabulari bàsic sessions EF

RECURSOS

 PE_Task_worksheet_Handkerchief 

 PEnglish: Projecte d’IInnovació Educativa

 TPR short theorical introduction