Nova ampliació de la Fase I de Biblioedu

S’amplia de nou la primera fase del projecte, i s’obri a tots els centres educatius públics de gestió GVA, independentment que tinguen dotació informàtica (servidor) de biblioteca o no la tinguen.