Idioma francés en Aules

S’ha incorporat l’idioma francés en Aules, que permet ser triat des del menú superior d’administració d’idiomes, tal com es mostra en la següent imatge.