Delegació de rol en Aules

S’ha millorat la funcionalitat que permet que el director o la directora d’un centre educatiu puga delegar el seu rol en Aules a docent/s que formen part del personal docent del centre. La delegació d’aquest rol permet, excepte la nova delegació per part d’aquests usuaris que tenen l’administració delegada a altres docents, les mateixes possibilitats que té el director del seu centre (consulta de cursos del seu centre, filtrat i cerca per categoria/docent, matriculació d’usuaris, etc.). Aprofitem per a comunicar-vos que s’ha solucionat el problema amb el filtrat de cursos, categories i docents.