L’ESCOLA QUE VULL. L’ESCOLA QUE SOMIE

Una escola nova, necessita un Projecte Educatiu Nou. 

I vos preguntareu, què es el Projecte Educatiu de Centre? Doncs el document pedagògic que crea tota la COMUNITAT EDUCATIVA (alumnes, docents i famílies), on queden recollits els trets d’identitat, els objectius a aconseguir i l’estructura organitzativa.

L’equip docent ja vam iniciar aquesta tasca el passat curs, però el més adient és, que pugam recollir tot allò que pensa la comunitat educativa. Així que ara és l’hora de recollir

les vostres propostes, per tal que tota la comunitat educativa estiga representada en aquest Projecte.

Fes clic ací i deixa la teua proposta.

Quina escola imagines?