ELECCIONS AL CONSELL ESCOLAR 2023

El proper 23 de novembre se celebren eleccions a consells escolars en els centres docents no universitaris, convocades a través de la Resolució de 22 de setembre per elegir els vostres representants en aquest òrgan.

Aquest procés representa una oportunitat per a tota la Comunitat Educativa de participació en la vida del centre, ja que el Consell Escolar és un òrgan de govern, elegit democràticament, amb gran capacitat de decisió. Per això és tan important que no deixem passar aquesta oportunitat. Tots els sectors de la comunitat educativa són indispensables, i el seu compromís i col·laboració en la vida dels centres educatius garanteix una educació de qualitat.

En el sector famílies s’han de cobrir 2 vacants. A més, és convenient que queden suplents per cobrir les possibles baixes que es produisquen abans de les pròximes Eleccions a Consells Escolars.

El termini per presentar candidatures finalitza el dia 3 de novembre a les 13.30h a la Secretaria del centre, on teniu a la vostra disposició un model de document, també a la nostra web, per presentar la vostra candidatura.

En el tauler d’anuncis de l’entrada de l’institut podeu consultar el cens electoral i comunicar-nos els possibles errors fins al dia 8 de novembre. També teniu informació sobre el calendari electoral, que podeu consultar, a més, a la pàgina web del centre.

La Junta Electoral del centre anima els pares i mares dels nostres alumnes a participar de manera activa en aquestes eleccions, a presentar les vostres candidatures i a exercir el vostre dret al vot. La comunitat educativa forma part important d’una societat democràtica i la vostra participació activa serà, a més, un exemple educador per als vostres fills i filles.

La participació dels pares i mares dels nostres alumnes en la dinàmica de l’institut és fonamental. Un lloc important per dur a terme aquesta participació és el Consell Escolar, on ha d’estar representada tota la comunitat educativa.

Descarregar formulari per a presentar candidatura de família.

Descarregar formulari per a presentar candidatura de família de l’AMPA.

Instruccions per al vot no presencial.

Papereta vot no presencial

CALENDARI ELECTORAL: