VISITA A LA FACULTAT DE FÍSIQUES

Divendres 20 de gener, alumnes de 2n de Batxillerat van tindre l’oportunitat de visitar el Campus de Burjassot per a realitzar l’activitat Aula Experimenta que organitza anualment la Facultat de Físiques. L’activitat consisteix a realitzar una sessió de pràctiques en el laboratori d’Òptica relativa a la formació d’imatges amb lents primes.


L’objectiu d’aquesta pràctica és el coneixement i maneig del microscopi compost, analitzant les seues principals característiques. En particular, van determinar el valor de l’augment visual. Com a pas previ, els alumnes van comprovar les lleis de formació d’imatges amb lents primes mitjançant l’estudi del microscopi simple o lupa. 

També van poder observar dos dels fenòmens ondulatoris de la llum: la refracció i la difracció. Per a això, van utilitzar diferents llums làser, escletxes de difracció, prismes òptics i un espectroscopi-goniòmetre amb llums de mercuri i cadmi.