25 DE NOVEMBRE

DIA INTERNACIONAL PER A L’ELIMINACIÓ DE LA VIOLÈNCIA CONTRA LES DONES

Encara que cada dia de l’any treballem en favor de la igualtat real entre dones i homes, aquest 25 de novembre ens ajuda a fomentar una major sensibilització cap aquesta problemàtica.

Si atenem a les últimes dades, una de cada tres ha patit algún tipus de violència pel fet de ser dona i la violència de gènere és una de les violacions dels drets humans més esteses i persistents. Així doncs, aquest dia ens ofereix la oportunitat per reflexionar amb el nostre alumnat i prendre acció.

Una de les activitats que s’ha portat a terme al llarg de la setmana ha sigut la fabricació de xapes amb dibuixos, imatges o frases que representaven, per a nosaltres, la lluita contra la violència exercida contra la dona.