Biblioteca

La Biblioteca del centre de l’IES Marjana de Xiva té quasi 9000 fitxes d’exemplars. És, per tant, la biblioteca escolar més gran de la comarca. El fons tan ampli és gràcies a la fusió l’any 1999 dels dos centres d’ensenyament mitjà que funcionaven a la localitat.

El curs 2013-2014 i a través de la Comissió del la de Foment a la Lectura de centre es va dissenyar un pla per dinamitzar la Biblioteca i donar un bon servei als usuaris. En primer lloc, hem de remarcar la col·laboració desinteressada de les famílies, ja que el professorat no té suficients hores per gestionar la Biblioteca i són mares i pares qui s’encarreguen del control de préstecs, de mantenir ordenat el fons bibliogràfic i que durant els patis estiga oberta per a l’estudi, la recerca d’informació a través d’Internet.

Els objectius que ens marcat són els següents:

a) Augmentar l’ús de la Biblioteca del centre.

b) Crear situacions de lectura diversa: individual, col·lectiva, compartida, etc.

c) Instruir en la recerca d’informació i fonts documentals a una Biblioteca.

d) Despertar interés per la lectura a partir de textos atractius.

e) Ampliar les possibilitats d’ús pedagògic.

Per poder aconseguir aquests objectius, a partir del curs 2014-2015 es posaran en marxa una sèrie d’accions que pretenen apropar la lectura a través d’activitats atractives i divertides. Les accions proposades són:

  • Temps de lectura: lectura en veu alta per part del professor d’un llibre per avaluació. La lectura es realitzarà en els 10 minuts d’inici de jornada. Aquesta activitat es realitzarà en 1r i 2n d’ESO.
  • Carnet Bon Lector: premiar aquells alumnes que lligen llibres de la biblioteca que no són lectura obligatòria de cap assignatura. Els alumnes que més llibres de la Biblioteca lligen de caràcter no obligatori rebran a final de curs un reconeixement i un val per poder comprar llibres de la Biblioteca a un comerç local.
  • Biblionotícies: llibre gran a l’entrada de la biblioteca que ens servirà per a promocionar llibres, compartir textos al voltant d’una temàtica, etc.

Així doncs, considerem que el gran fons bibliogràfic, les hores que disposem oberta la Biblioteca, els ordinadors amb connexió a Internet i les activitats que es realitzaran al llarg del curs fan de la Biblioteca del centre un espai important en la vida acadèmica de l’alumnat i, sobretot, en la promoció de la lectura.