captura-de-pantalla-2016-10-31-a-las-07-48-24_2_orig

El Sivera Font ofereix la possibilitat de cursar el Batxillerat de dues modalitats:

- Ciències: Accés a carreres universitàries i cicles formatius de grau superior dels camps científic, tecnològic, ciències de la salut, enginyeria i arquitectura.

- Humanitats i Ciències Socials: Accés a carreres universitàries i cicles formatius de grau superior dels camps social, jurídic i humanístic.(S'organitzarà en dos itineraris diferenciats, un d'Humanitats i l'altre de CC Socials)
La configuració del currículum mitjançant  la tria d'una modalitat, així com l'elecció  de les assignatures  optatives és fonamental.

MÉS INFORMACIÓ

NORMATIVA

ASSIGNATURES 1r BATXILLER

1r BAT H i CCS
1r BAT Ciències

ASSIGNATURES 2n BATXILLER

2n BAT Humanitats
2n BAT CC Socials
2n BAT Ciències

OPTATIVES (PRÒXIMAMENT)