6002821

La  Formació Professional Bàsica permetrà l'adquisició d'una qualificació professional així com de les competències bàsiques del currículum. Els alumnes rebran el títol Professional Bàsic corresponent que permetrà l'accés als cicles formatius de grau  mitjà,  alhora que el Graduat en Educació Secundària Obligatòria, prèvia superació de la prova final d'ESO.  Gràcies a aquestos estudis  tens l'oportunitat de continuar estudiant o incorporar-te al món laboral en millors condicions. Els cicles tindran dos anys de durada i els alumnes podran romandre cursant un cicle de Formació Professional Bàsica durant un màxim de quatre anys.
Al Sivera Font pots estudiar el cicle de FPB que conduirà a l'obtenció del: ARREGLAMENT I REPARACIÓ D'ARTICLES TÈXTILS I DE PELL (Fes click per veure informació sobre els estudis)