Captura de Pantalla 2023-08-30 a las 21.13.52

El nostre nom...

L'institut pren el seu nom del sacerdot, SEBASTIÀ SIVERA FONT (Xaló-Marina Alta, 3-3-1865),  gran aficionat a la investigació històrica i profundament arrelat en l'ambient cultural local de la seua època.

L'any 1890 és enviat a Canals com a rector de la parròquia de Sant Antoni Abat, des d'on inicia una tasca d'investigació històrica sobre la vila de Canals. Autor dels "Apuntes histórico-descriptivos de la Villa de Canals" (1907) i col·laborador en la premsa local de la primera dècada del segle. Mor a Canals el 19 de març de 1923.

La nostra història....

A instàncies de l’Ajuntament de Canals i davant de les necessitats educatives del poble, la Conselleria d’Educació  va decidir la creació d’un nou institut, que a més ja no seria ni Institut de Batxillerat ni Institut de FP, naixia amb la nova denominació d’Institut d’Educació Secundària.
Així el dia 1 de juliol de 1994 ja estava nomenat el director del centre, però curiosament l’institut encara no existia, almenys físicament. Eixe primer curs, en setembre de 1994, el Sivera Font estava format per 100 alumnes (tres grups de 3r d’ESO) i per un claustre de 9 professors. Com que el centre estava encara en construcció,  les activitats docents de l’IES Sivera Font van començar a les instal·lacions del Francesc Gil. Durant sis mesos vam conviure en un mateix edifici dos instituts diferents. És per tant que des d’ací vulguem manifestar el nostre agraïment per la col·laboració que en aquelles circumstàncies ens van proporcionar l’equip directiu, el claustre de professors i el personal no docent.

Al mes de febrer i amb les instal·lacions acabades, es van contractar els serveis de neteja i es va buscar a una empresa per poder distribuir tot el material docent del centre (taules, cadires, armaris, etc) de forma que a principis de març de 1995 ens vam traslladar a les noves instal·lacions i allí vam finalitzar eixe primer curs de l’IES Sivera Font.

Al curs següent, 1995-1996 el centre va evolucionar de forma important, ja que de 100 alumnes vam passar a més de 400 (van vindre tots els alumnes de Canals que en eixe curs havien de fer 7é i 8é de l’antiga EGB i van passar a fer 1r i 2n d’ESO,  a més dels alumnes que havien acabat 8é i tenien que fer 3r d’ESO) i de 9 professors vam passar a 40.