CONEIX EL NOSTRE CENTRE

A instàncies de l’Ajuntament de Canals i davant de les necessitats educatives del poble, la Conselleria d’Educació  va decidir la creació d’un nou institut, que a més ja no seria ni Institut de Batxillerat ni Institut de FP, naixia amb la nova denominació d’Institut d’Educació Secundària.
Així el dia 1 de juliol de 1994 ja estava nomenat el director del centre, però curiosament l’institut encara no existia, almenys físicament. Eixe primer curs, en setembre de 1994, el Sivera Font estava format per 100 alumnes (tres grups de 3r d’ESO) i per un claustre de 9 professors. Com que el centre estava encara en construcció,  les activitats docents de l’IES Sivera Font van començar a les instal·lacions del Francesc Gil. Durant sis mesos vam conviure en un mateix edifici dos instituts diferents. És per tant que des d’ací vulguem manifestar el nostre agraïment per la col·laboració que en aquelles circumstàncies ens van proporcionar l’equip directiu, el claustre de professors i el personal no docent.

Al curs següent, 1995-1996 el centre va evolucionar de forma important, ja que de 100 alumnes vam passar a més de 400 (van vindre tots els alumnes de Canals que en eixe curs havien de fer 7é i 8é de l’antiga EGB i van passar a fer 1r i 2n d’ESO,  a més dels alumnes que havien acabat 8é i tenien que fer 3r d’ESO) i de 9 professors vam passar a 40.

El dia 6 de març de l’any 1995 l’institut dissenyat per l’arquitecte José María Lozano Velasco, a la porta del qual l’escultura de l’artista Emilio Escobar Loret de MolaLa Porta del Temps, acollia els seus primers alumnes de Tercer d’ESO del llavors Pla Experimental. El curs següent, 1995-1996, per necessitats de la demanda educativa de la població de Canals, l’institut rebia 600 alumnes i obria les portes, també, als primers 20 alumnes de Confecció Industrial del Cicle Formatiu.

Escultura "La Porta del Temps"

 

L'institut Sivera Font recorda el rector de la parròquia de Sant Antoni Abat nascut a Xaló (Marina Alta), el 3 de març de 1865, en Sebastià Sivera Font, profundament arrelat en l'ambient cultural local, inicià la tasca d'investigació històrica sobre la vila de Canals en la seua obra Apuntes histórico-descriptivos de la Villa de Canals (1907) Va morir el 19 de març de 1923 a Canals.