ESCOLARITZACIÓ CURS 2024/25

  • INFORMACIÓ PROCÉS D’ADMISSIÓ

A TINDRE EN COMPTE

En la fase de matrícula, encara que s’haja fet la matrícula telemàtica. Les famílies hauran d’aportar la següent documentació:

(es troba en la web del centre i poden passar a arreplegar-la en Consergeria)

  • Documentació de matrícula del centre degudament firmada, juntament amb la fotocòpia del llibre de família, 2 fotografies de carnet actuals i el certificat mèdic oficial.
  • Qualsevol altra que consideren, sol·licitud de menjador, sol·licitud d’ajudes de menjador…

HORARI

Dilluns, Dimecres Divendres de 9h a 11h i de 11:30h a 13h, del 15 al 23 de juliol

 

Es realitzarà una reunió amb les tutores de 3 anys, s’informarà de la data i hora, en el moment de formalitzar la matrícula en el centre.