ESCOLARITZACIÓ CURS 2023/24

A TINDRE EN COMPTE

Encara que s'haja fet la matrícula telemàtica. Les famílies hauran d'aportar la següent documentació:

(es troba en la web del centre o poden passar a recollir-la en Consergeria)

  • Full de matrícula del centre degudament signada, juntament amb la fotocòpia del llibre de família, 2 fotografies de carnet actuals i el certificat mèdic oficial.
  • Qualsevol altra que consideren, sol·licitud de menjador, sol·licitud d'ajudes de menjador.

HORARI

Dilluns i Divendres de 9h a 11h i de 12h a 14h, fins al 5 de juliol

 

EL 13 DE JULIOL A les 10h ES REALITZARÀ UNA REUNIÓ INFORMATIVA AMB LES TUTORES EN EL MENJADOR DEL CENTRE

  • INFORMACIÓ PROCÉS D'ADMISSIÓ