RECOMANACIÓ EN LES ENTRADES I EIXIDES

COMUNICAT DEL CONSELL ESCOLAR

Dilluns passat 30 de novembre en la reunió del Consell Escolar del centre es va proposar que enviàrem des de la Direcció del centre un recordatori per a les famílies indicant que cal deixar les zones d’entrada lliures perquè no es formen aglomeracions, principalment en el segon torn d’entrada a les portes que donen a l’avinguda Camp de Morvedre.

Agraïm de bestreta la vostra col·laboració.

La Direcció.