Menjador

L’horari del Menjador serà el següent:
• De 13’00 a 15’00 hores—————————————mesos de setembre i juny.
• De 14’00 a 15’30h o 17’00h____________________mesos d’octubre a maig,

El preu per dia és de 4’25€, i la compra de 5 bons de menjador per als alumnes esporàdics és de 21’25€.

Els pagaments al menjador escolar es faran:
• Domiciliant els rebuts en el compte bancari que vostés indiquen en el formulari.
• Mitjançant els Bons de menjador, al preu únic de 21’25 € el paquet de 5 bons (no es venen bons solts), que podran utilitzar-se durant tot el període de menjador, de setembre a juny (solament per a comensals esporàdics, és a dir, que els utilitzen puntualment, només algun dia durant el curs). Els bons de menjador deuran abonara en el banc *CAMSABADELL en el següent número de compte:
ES95 0081 0673 1200 0133 0243

Una vegada abonat l’import dels bons hauran d’enviar el justificant per email a gafe@ceipvelesevents.com i/o acudir al centre per a recollir-los juntament amb el justificant de pagament.

– Els rebuts domiciliats seran passats al cobrament els primers 5 dies hàbils de cada mes, per la qual cosa preguem que tinguen diners en el seu compte perquè no es produïsquen devolucions.
– En el suposat cas que vosté no pagara el menjador del seu fill/a en el termini fixat, se li enviarà una notificació i si no abona la quantitat que se li reclama, el seu fill/a serà privat del menjador fins que el pagament es realitze.

Tant si es queda mitjançant l’ús de bo com si és comensal fix, han d’emplenar la següent sol·licitud. En el cas dels comensals que fan ús de bons, en l’espai reservat per al numere de compte, escriviu BONS.

| CEIP Veles i Vents