Formulario Prueba Acceso

Sol·licitud Prova d'acces a Cicles

A través d'aquest formulari ha d'enviar el justificant de pagament de taxes d'inscripció, la sol.licitud corresponent al nivell en el qual desitja inscriure's, la declaració responsable, fotocòpia del dni i sol.licitud d'exempció (si és el cas).

 • Tipos de archivos aceptados: pdf, Tamaño máximo de archivo: 30 MB.
  Ha d'adjuntar el document de sol.licitud d'inscripció emplenat, en pdf.
 • Tipos de archivos aceptados: pdf, Tamaño máximo de archivo: 30 MB.
  Ha d'adjuntar el justificant en pdf del pagament de taxes d'inscripció.
 • Tipos de archivos aceptados: pdf, Tamaño máximo de archivo: 30 MB.
  Ha d'adjuntar el document de declaració responsable, en pdf.
 • Tipos de archivos aceptados: pdf, Tamaño máximo de archivo: 30 MB.
  Ha d'adjuntar el document de sol.licitud d'exempció, si és el cas, en pdf.
 • Tipos de archivos aceptados: pdf, Tamaño máximo de archivo: 30 MB.
  Ha d'adjuntar fotocòpia dni per les dues cares
 • Tipos de archivos aceptados: pdf, Tamaño máximo de archivo: 30 MB.
  Ha d'adjuntar fotocòpia dni per la segona cara, si no ho ha pogut adjuntar en el camp anterior.
 • Tipos de archivos aceptados: pdf, Tamaño máximo de archivo: 30 MB.
  Afegir altre arxiu en cas de necessitar adjuntar algun document addicional (formato pdf)

Orientación Educativa y Vocacional

Convocatoria 2020/21