PRESENTACIÓ ALUMNAT I INICI CURS 2019/2020

Les presentacions dels grups de l'ESO, BAT i Cicles Formatius en MODALITAT PRESENCIAL per al curs acadèmic 2019/2020, es realitzaran dilluns que ve 9 de setembre en el següent CALENDARI. Les classes s'iniciaran amb l'horari lectiu normal de cada grup el dimarts 10 de setembre.

 

L'inici de curs dels Cicles Formatius en MODALITAT SEMIPRESENCIAL es publicarà en aquesta web pròximament.

LLISTAT DEFINITIU ADMESOS 2019/2020 – CICLES FORMATIUS

En els següents enllacos disposeu de la RELACIÓ DEFINITIVA D’ADMESOS a  cicles formatius.

Reclamacions a les llistes definitives de Formació Professional

Presentació d’al·legacions de manera telemàtica davant la comissió sectorial, mitjançant procediment establit a aquest efecte disponible en l’adreça http://www.ceice.gva.es/web/formacion-profesional/admision-alumnado-en-ciclos-formativos fins al 18 de juliol.

Resolució de les al·legacions a les llistes definitives per part de la comissió sectorial: fins al 26 de juliol. Aquesta resolució es podrà remetre al correu electrònic que la persona interessada indique en la sol·licitud. Contra aquesta resolució les persones interessades podran interposar reclamació/recurs d’alçada davant la direcció territorial corresponent en el termini d’un mes.