Actualització màscara COVID-19

Davant modificació de l’obligatorietat de les màscares en BOE de 20 d’abril segons RD 286/2022, després de rebre instruccions de Conselleria, la direcció d’aquest centre, a fi d’aclarir de manera senzilla les normes a seguir a partir d’ara, comunica que, fins a nova actualització, seguirem les següents quatre regles:

1.- La màscara serà obligatòria en el transport escolar.

2.- Tant les persones positives per a COVID-19 com els seus contactes estrets, en els 10 dies següents a l’inici dels símptomes o al diagnòstic en els casos asimptomàtics, haurà de portar màscara quirúrgica (UNE-EN 14386)

3.- L’alumnat del centre haurà de portar sempre una màscara a mà, localitzable, en la motxilla o en la butxaca, i usar-la sempre que algun membre de l’equip docent o d’administració i serveis el demane per considerar-lo oportú i necessari.

4.- Qui desitge portar màscara podrà fer-ho sense necessitat de justificar-ho o de demanar permís.

En cas de contradicció qualsevol norma de rang superior té prioritat sobre les ací descrites.

S’adjunta la carta enviada pel Secretari Autonòmic d’Educació.

Carta-uso-mascarilla_cas_firmado