xarxa de llibres

L'escola participa en el programa de Xarxallibres de la Conselleria d'Educació