robotica-milo

El projecte de robòtica es basa en l'ús de robots educatius, de la programació i de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) com a mitjans i eines per a l'aprenentatge.

Aquests tallers s'adapten als coneixements de cada grup i avancen a través de nivells i reptes que fan més atractiu l'aprenentatge i l'ús de la robòtica educativa.

Els objectius que es volen aconseguir són:

  • Incorporar la robòtica educativa i la programació de la mà de les TIC's en el centre educatiu, com a eina d'aprenentatge en totes les àrees d'infantil i primària.
  • Iniciar-se en l'aprenentatge de la programació creant, assemblant i posant en marxa diferents tipus de robots (Bee-bot i LegoWeDo).
  • Stop motion: Esta técnica de animación basada en la sucesión de fotografías para crear movimiento permite trabajar de una manera original diferentes partes del temario y divertirse creando nuevas historias.
  • Iniciar-se en el llenguatge de la programació a través d'animacions o blocs de fàcil manipulació (Scratch).
  • Fomentar el desenvolupament de la imaginació, l'anàlisi, l'observació, la iniciativa, la creativitat i l'esperit crític.
  • Aplicar estratègies, definir problemes i resoldre'ls, elaborar solucions i analitzar resultats.