Exemples integració amb Microsoft Sharepoint (Editor estàndard)

IMATGES

      blog imatge editor estàndard

Imatge 100KB en sharepoint (1050 x 700)

VÍDEOS

     

Vídeo MP4 17MB (1920 x 1080)
Vídeo WEBM 3,7MB (1920 x 1080)
Vídeo MP4 1,5MB (480 x 270)

ÀUDIO

        editor estándar bloque audio

Audio MP3 5MB

ENLLAÇ A VÍDEO EN IMATGE

Fes clic per a reproduir