Editor de blocs Gutenberg

D’ara endavant, l’editor de blocs natiu de WordPress serà l’editor per defecte per als nous posts (entrades, pàgines) de tots els llocs de PortalEdu. Així, l’editor clàssic desapareix, encara que els textos redactats amb aquest editor antic es podran reprendre amb l’editor Gutenberg.

Gutenberg benvingut a l'editor de blocs

Tots els llocs que es creen a partir d’ara tindran a la seua disposició exclusivament aquest editor, per tant no podran utilitzar Beaver Builder.

Per a aquells llocs creats anteriorment i que hagen utilitzat l’editor visual (Beaver Builder), hi haurà un període de convivència d’ambdós editors (Gutenberg i Beaver) per tal de permetre a eixos llocs el manteniment d’aquests posts.
A mitjan termini es preveu eliminar de PortalEdu l’editor Beaver Builder, atés que la funcionalitat de Gutenberg com a editor visual substituirà la del Beaver i tenint en compte que la integració amb WordPress és molt millor.
Podeu trobar més informació sobre el nou editor de WordPress ací:

Gutenberg: L’Editor de blocs de WordPress

Gutenberg exemple 2 blocs