Canvi en el rol Contingut

Data prevista per al canvi: 20/12/2021

S’informa del següent canvi en els rols/permisos de Portaledu.

Fins ara, qualsevol docent sincronitzat des d’Itaca en Portaledu tenia assignat per defecte el rol Contingut, que li permetia crear contingut en la web de centre, encara que no publicar-ho.

En la majoria dels casos, aquest rol és innecessari, ja que habitualment són pocs els docents del centre que editen el lloc web.

D’altra banda, aquest rol no tenia accés a la gestió de documents, la qual cosa dificulta la creació de continguts en la major part dels casos.

D’ara en avant, tots els usuaris amb rol Contingut passaran a tindre permís de gestió dels documents del web de centre. Per aquest motiu, prèviament es llevarà aquest rol a qualsevol usuària/ari que ho posseïsca, assignant-li el rol de Subscriptor/a.

Després d’aquest canvi massiu, la direcció del centre (persona amb rol Direcció) haurà d’assignar manualment el rol Contingut als usuaris que desitge, des de la secció d’usuaris de l’escriptori.

L’objecte d’aquesta operació és, d’una banda, dotar de permisos per a la gestió de documents al rol Contingut i d’una altra, que només aquells usuaris promocionats per la direcció del centre, tinguen aquest permís.