ENSENYAMENTS
Plans i programes

PAM
PLA TRANSICIÓ 1 CICLE A 2 CICLE INFANTIL
PLA TRANSICIÓ INFANTIL A PRIMARIA
PLA TRANSICIÓ PRIMARIA A SECUNDARIA
PROGRAMA REUTILITZACIÓ DE LLIBRES DE TEXT
PLA FORMACIÓ PROFESSORAT
PAT
PLA DIGITAL
PROGRAMA AUXILIAR DE CONVERSA
PLA D’IGUALTAT I CONVIVENCIA
PLA DE FOMENT A LA LECTURA
PROA+
PEM
PROJECTE LINGÜÍSTIC
PLA ACOLLIDA AL NOU PROFESSORAT
PROGRAMA RETO