Nova actualització de LliureX (220309)

Publicada una important actualització per a LliureX 19 i 21, disponible des del 9 de març de 2022, on cal destacar:

Podeu actualitzar LliureX de manera senzilla i segura utilitzant 'LliureX Up', disponible en totes les versions i sabors de LliureX.