Nova actualització de LliureX 21 (220503)

Publicada una interessant actualització per a LliureX 21, disponible des del 3 de maig de 2022, on cal destacar:

 • Noves aplicacions incorporades al sistema:
  • LliureX Access Control: eina de desenvolupament propi que permet restringir l'accés a un ordinador per a determinades persones usuàries o grups. Pot ser útil per a ordinadors que convé controlar per la seua funció o ubicació, per exemple l'ordinador del professorat dins d'una aula.
  • SimpleScreenRecorder: potent gravador d'escriptori que permet registrar en vídeo l'escriptori complet o una zona o aplicació particular d'aquest.
  • Startup Disk Creator: utilitat per a generar USB d'arrancada a partir d'una imatge (ISO) de Linux.
  • Xournalpp: aplicació per a prendre notes manuscrites i transcriure-les a format digital de manera senzilla. Xournalpp apareix com una evolució natural de la veterana Xournal.
 • Nova funcionalitat en LliureX Remote Installer, que incorpora la possibilitat d'utilitzar-ho des de la terminal.
 • Actualització de Firefox a la versió 98.0.2.
 • Actualització de Thunderbird a la versió 91.7.0.
 • Actualització de nucli (kernel generic 5.4 i generic-hwe 5.13): disposar d'un nucli (kernel) actualitzat és important des del punt de vista de la seguretat del sistema i de la compatibilitat amb el nou maquinari. Concretament, el kernel hwe està destinat a donar suport al maquinari més actual, per la qual cosa es recomana el seu ús en els models més moderns.
 • Actualitzacions de seguretat associades als principals serveis i llibreries utilitzades en LliureX: Samba, Apache2, MariaDB, OpenSSL, PolicyKit-1, Grub, Xserver-Xorg...

 

Podeu actualitzar LliureX de manera senzilla i segura utilitzant l'eina LliureX Up, disponible en totes les versions i sabors de LliureX.

 

També s'han preparat noves imatges (ISO) d'instal·lació de LliureX 21, ja disponibles des de la pàgina de descàrregues de LliureX.