Assistència en la configuració de múltiples pantalles

A les aules dels centres educatius és habitual trobar ordinadors connectats a més d’una pantalla, normalment un canó de projecció o una pantalla interactiva. En aquests casos, no sempre és senzill ajustar adequadament el seu funcionament. LliureX incorpora una sèrie d’eines d’assistència en la configuració de pantalles que poden simplificar significativament aquesta tasca, facilitant la identificació de resolucions compatibles per a unificar eixides i oferint la possibilitat d’aplicar una configuració homogènia per a totes les persones usuàries de l’ordinador.