Equip directiu

Equip directiu

Directora

Maria Àngels Gallego

Vicedirectora

Laia Campos

Cap d'estudis

d'ESO i Batxillerat

Jose Salado

Cap d'estudis

d'FP

Eva Ferrer

Secretari

Toni Rubio

Vicesecretari

Adrià Martín