Banc de llibres

El programa de préstec de llibres va dirigit al nostre alumnat d’Educació Secundària Obligatòria i de Batxillerat.

Normes d’ús del material del banc de llibres

Els llibres de text corresponents al projecte del Banc de Llibres són propietat del Banc de Llibres del Centre.
Les famílies els reben com a préstec i els retornen a final de curs perquè puguen ser reutilitzats.

Cal tindre cura del material ja que ha de ser utilitzat en cursos posteriors, per això hem de recordar que existeixen aquestes NORMES:

 • La FAMÍLIA, quan rep els llibres, es compromet a INSTAL·LAR UN FOLRE NO ADHESIU en bon estat a cada llibre.
 • En cada llibre cal posar el NIA (Número d’Identifcació de l’Alumne/a) i el curs acadèmic en el segell situat en la coberta o la primera pàgina del llibre. Per protecció de dades, no heu de posar el nom de l’alumne/a.
 • No podeu escriure, dibuixar o pintar en les tapes ni dins dels llibres.
 • Quan guardem el llibre a la cartera o a la motxilla hem de tindre cura de fer-ho sense doblegar les puntes ni les pàgines.

 Es considera mal ús o deteriorament del llibre de text:

 • Realitzar els exercicis en les propostes d’activitats.
 • Escriure paraules i missatges en qualsevol format.
 • Fer dibuixos o posar adhesius.
 • Doblegar les pàgines per a marcar els temes.
 • Embrutar les pàgines amb qualsevol producte.
 • Trencar, arrugar o doblegar les cobertes del llibre per falta de folre.
 • Trencar, arrugar o banyar qualsevol pàgina del llibre.

En cas de deteriorament o pèrdua d’algun llibre, aquest haurà de ser reposat per la família. En aquest sentit cal tindre en compte el que s’indica en l’article 10.2 de l’Orde 26/2016:  “El deteriorament dels materials per mala utilització o la pèrdua d’aquests suposarà l’obligació, per part dels representants legals de l’alumne/a, de reposar el material deteriorat o extraviat”.