Formulari de contacte, queixes i suggeriments

  • En cas de ser anònim no es rebrà resposta.
  • En cas de no informar cap correu electrònic no es rebrà resposta.
    En cas de Reclamació, cal fer-la per registre d'entrada a secretaria.
  • Descriviu la consulta, queixa o suggeriment.

Codi sistema de qualitat ISO 21001: PE02.06.F01 – Revisió 01 – Data revisió: setembre 2023