Muntatge d’estructures i instal·lació de sistemes aeronàutics (MEISA)

A l’IES la Vall d’Alba impartim aquest Cicle en l’aulari de l’Aeroport de Castelló en modalitat presencial matutíBus gratuït per a l’alumnat resident a més de 3 Km del centre.

Estudis de Formació Professional de Grau Mitjà. Aquest cicle formarà personal tècnic en muntatge d’estructures i instal·lació de sistemes aeronàutics que podrà treballar en empreses dedicades a realitzar el muntatge, el manteniment, el segellament, la pintura i la instal·lació de sistemes i equips d’aeronaus de passatgers, de transport i militars, avions de vol sense motor, avions lleugers i aeronaus d’ala rotativa.

El Cicle Formatiu de Grau Mitjà condueix al títol de Tècnic i forma part de l’educació secundària post-obligatòria.

Els Títols que s’obtenen en cursar un Cicle Formatiu tenen caràcter oficial i la mateixa validesa acadèmica i professional en tot el territori nacional, amb independència que els estudis es realitzen en una Comunitat Autònoma o en l’àmbit del Ministeri d’Educació i Formació Professional.

Accés informació del Cicle

Tríptic MEISA

Triptic MEISA