Manteniment Aeromecànic d’Avions amb motor de turbina

A l’IES la Vall d’Alba impartim aquest Cicle en l’aulari de l’Aeroport de Castelló en modalitat presencial matutíBus gratuït per a l’alumnat resident a més de 3 Km del centre.

Estudis de Formació Professional de Grau Superior. La Formació Professional són els estudis professionals més pròxims a la realitat del mercat de treball i donen resposta a la necessitat de personal qualificat especialitzat en els diferents sectors professionals per a respondre a l’actual demanda d’ocupació; permeten a les persones accedir al mercat laboral d’una forma reeixida, ja que aquests estudis donen una formació especialitzada i unes competències professionals molt elevades.

El Cicle Formatiu de Grau Superior condueix al títol de Tècnic Superior i forma part de l’educació superior.

La competència general d’aquest títol consisteix en realitzar el manteniment programat i correctiu dels motors, cèl·lula i sistemes mecànics, hidràulics, pneumàtics i elèctrics de l’avió amb motor de turbina tant a la línia com a hangar i dels sistemes electrònics i d’avió el manteniment a la línia, així com participar-hi en els processos de fabricació i acoblament de components, aplicant la normativa vigent i la qualitat requerida segons la documentació tècnica, complint la normativa específica aeronàutica, el pla de prevenció de riscos laborals i de protecció ambiental, i participant en la gestió del manteniment.

Els Títols que s’obtenen en cursar un Cicle Formatiu tenen caràcter oficial i la mateixa validesa acadèmica i professional en tot el territori nacional, amb independència que els estudis es realitzen en una Comunitat Autònoma o en l’àmbit del Ministeri d’Educació i Formació Professional.

Accés a la normativa del cicle

Tríptic Aeromecànica Avions de turbina

Triptic-Aeromecanic-motor-de-turbina