Higiene Bucodental (HBD)

A l’IES la Vall d’Alba impartim aquest Cicle en modalitats: presencial matutí. Bus gratuït per a l’alumnat resident a més de 3 Km del centre.

Estudis de Formació Professional de Grau Superior. La Formació Professional són els estudis professionals més pròxims a la realitat del mercat de treball i donen resposta a la necessitat de personal qualificat especialitzat en els diferents sectors professionals per a respondre a l’actual demanda d’ocupació; permeten a les persones accedir al mercat laboral d’una forma reeixida, ja que aquests estudis donen una formació especialitzada i unes competències professionals molt elevades.

El Cicle Formatiu de Grau Superior condueix al títol de Tècnic Superior i forma part de l’educació superior.

La competència general d’aquest títol consisteix en promoure la salut bucodental de les persones i de la comunitat, mitjançant el desenvolupament d’activitats preventives i tècnic-assistencials que inclouen l’exploració, l’avaluació, la promoció i la realització de tècniques odontològiques en col·laboració amb l’odotòleg o metge estomatòleg. Com a membre d’un equip de salut bucodental realitzarà la seua activitat professional amb criteris de qualitat, seguretat i optimització de recursos.

Els Títols que s’obtenen en cursar un Cicle Formatiu tenen caràcter oficial i la mateixa validesa acadèmica i professional en tot el territori nacional, amb independència que els estudis es realitzen en una Comunitat Autònoma o en l’àmbit del Ministeri d’Educació i Formació Professional.

Accés informació del Cicle

 

Tríptic HBD

Triptic HBD